Konference se konala 21. – 22. září 2023 v Jednacím sále Senátu. Název konference je „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích II.“. Konferenci pořádala Stálá komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí pod záštitou pana místopředsedy Senátu PČR Tomáše Czernina a společně s odbornými partnery Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů.

Konference se věnovala bilaterálním vztahům. V průběhu konference vystoupili zástupci legislativy, exekutivy, státních organizací, akademičtí pracovníci, zástupci krajanských spolků a sdružení a krajané a Češi žijící v zahraničí.

Pan Valíček vystupoval na krajanské konferenci v Senátu a přednesl tam 5 inspirací ze Švýcarska, U záznamu z 21.9. stačí nastavit čas 6:02:45 h.

Záznam konference můžete vidět zde.