Na 31.1. nás pozvala paní Rita Vosolsobě do Galerie Tomáše Vosolsobě ve Velvarech na vernisáž výstavy kreseb divadelníka Jiřího Suchého s názvem “Když nehraju, kreslím”. Vernisáž za přítomnosti autora, který sám výstavu se svým nezaměnitelným svěžím humorem představil, se těšila velkému zájmu. Kdo nestihl naši akci, má stále ještě šanci. Výstava zde potrvá až do 28.2. a je přístupná vždy v sobotu od 10.00 do 17.00. Galerii i Nadaci Tomáše Vosolsobě vede paní Rita Vosolsobě, žena již zesnulého malíře Tomáše Vosolsobě. Jejich společný život se odehrával v Československu, ve Švýcarsku a nakonec v České republice ve Velvarech. S paní Ritou se v galerii můžete osobně seznámit. Je nám ctí, že je rovněž příznivkyní našeho klubu. Více o Tomášovi a Ritě Vosolsobě najdete na www.pametnaroda.czwww.pribehynasichsousedu.cz.

Copyright: Post Bellum, o.p.s.