Švýcarsko je země bez nerostů a v této oblasti patří k nejchudším v Evropě.

Tento handicap ale tak úspěšně kompenzuje, že patří k nejbohatším zemím na světě. Nejsou-li nerosty nebo jiné komodity, jako bavlna, kakao nebo zlato, potom se nakoupí, přivezou, zušlechtí a se ziskem prodají. To se daří po staletí a některé firmy existují do dnešních dnů, jiné už zanikly a svědkem úspěšných let jsou zastaralé tovární budovy.

Ve Švýcarsku se nejen zpracovává vydolované zlato, ale hlavně se rafinuje 70% až 80% celosvětového zlata. Každým rokem se odhaduje obchod ve Švýcarsku s více jak 2000 t zlata.

Foto copyright: Kotivalo

Firmy na zpracování zlata se usídlily v západní části Švýcarska a to v souvislosti s hodinářským průmyslem a také v Tessinu, poblíž šperkařského průmyslu v severní Itálii.

Jednou z firem v tomto oboru je firma Metalor Technologies SA, založena již v r. 1852. Dlouhou dobu patřila k bance UBS, která ji nedávno prodala na japonský koncern Tamaka.

V této branži hraje velkou roli kvalita a reputace. Firma má certifikované experty pro zkoušení ušlechtilých kovů. Pro dodaný materiál se osvědčil nasledující proces. Nejdříve se dodávka přezkouší na obsah ušlechtilých kovů. Provede se registrace a pomocí různých postupů se zjistí hodnota dodávky. Dodavatel je zaplacen ještě tentýž den. Ušlechtilé kovy je třeba od sebe oddělit a v čistém obsahu dále zpracovat. Odlité bary jsou vychlazeny, následuje orazítkování a s nejvyšší čistotou 999,9 jsou opatřeny švýcarským certifikátem, který garantuje nejvyšší kvalitu. Následuje cesta k zákazníkovi, kterými jsou banky, často v Londýně. Tam jsou uskladněny v temných depozitních trezorech. Tento proces trvá 15 až 50 dní.

Konkurence je velká, na světě je kolem 70-ti podobných firem. Firma Metalor Technologies SA se profiluje dalším zpracováním ušlechtilých slitin pro průmyslové účely. Má 12 filiálek s 1500 zaměstnanci po celém světě, z toho 280 je jich ve Švýcarsku.

Ve firmě jsou zavedeny bezpečnostní standardy jako detektory na kov nebo kontroly zaměstnanců, aby se kov nevytrácel z firmy. Jestli-že globálně pochází 73% zlata z dolů a 27% je recyklováno, tak v Metaloru SA je poměr obrácený, důraz se klade na recyklaci.

Původ recyklovaného zlata je těžko sledovat, často je to nemožné, např. z Dubai, která je centrálním překladištem pro africké dodávky.

Nicméně firmy se orientují, kudy prochází zlato z Afriky. Jsou na to předpisy i sankce.

Firma Metalor SA recykluje především zlato z hodinářského průmyslu. Jestli-že není jistota původu zlata, potom jej odmítnou, proto např. nespolupracuje s Dubai. Firmě jde vždy o zdroje, kde jsou dobré podmínky pro pracovníky a šetrné zacházení s důlní oblastí. Momentálně bere Metalor SA zlato z dolů v Peru, kde jsou požadované standardy zaručeny.

Metalor Technologies SA spolupracuje s univerzitou v Lausanne, kde se vědecky vytvořila metoda na určení původu důlního zlata. Tento tzv. geoforenzní pas má zamezit odběr zlata z problematických oblastí. Problém zůstává stále u rafinovaného zlata a také u dolů, kde se doluje klasicky ručně  a nikoliv za použití velkých strojů. Z tohoto důvodu nespolupracuje Metalor Technologies SA s malými doly, kde není transparentní prostředí a pracovní podmínky. Chtělo by to spolupráci s lokálními vládami, důlními společnostmi, experty, aby se v celém procesu integrovaly jak způsob kontroly, tak i konkrétní sankce při pochybení. Na to se bohužel stále čeká.

Zdroj: Migros Magazin 07/2023                             19.11.2023    i.valicek@bluewin.ch