Ve Švýcarsku trvá základní povinná docházka devět let. Již v šesté třídě je možné přejít na gymnasium. Více jak dvě třetiny žáků a žákyň volí nějaký učební obor. Je z čeho vybírat, protože katalog obsahuje 230 oborů.

Jeden až dva roky před dokončením základní školní docházky je čas vyhledat povolání, zkrátka nějaký učební obor. Který obor je ten správný? Někdo signalizuje jasně, co ho zajímá, ale většina neví, co by to mělo být. Ve Švýcarsku vám může pomoci BIZ (Berufsinformationszentrum). Jde o kantonální instituce, které pomáhají školákům i dospělím s výběrem povolání. V takovém případě následují pohovory, provádějí se psychologické testy. Na základě zjištěných silných a slabých stránek kandidáta se provede přiřazení vhodných oborů. Často BIZ zprostředkuje návštevu firmy, aby kandidát si udělal představu jak vypadá povolání v praxi. Právě tomu se říká Schnupperlehre. Jiná cesta je vlastní initiativa za podpory rodičů. Podle zájmu se osloví firma/instituce, která učební obor nabízí. Probíhá to obdobně jako když dospělí hledají zaměstnání, t.zn. telefonický kontakt, motivační email a pohovor se zástupcem firmy. Pod pojmem Schnupperlehre se rozumí krátký několikadenní pobyt u fimy/instituce. Zájemce má při návštěvě firmy svého „kmotra“, který s ním řeší nějaký praktický úkol nebo mu vysvětluje, co se kolem něho děje. Je běžné navštívit i několik firem, aby se dalo porovnat co vše obor obnáší, ale i jací jsou lidé nebo pracovní prostředí. Vše probíhá ve volném čase, v období školních prázdnin.

Je-li provedena volba povolání, potom firma/instituce požaduje od kantonu nezávislé zkoušky z různých předmětů, které dále informují o profilu kandidáta. Následuje pohovor s kandidátem na učební obor v přítomnosti rodičů. Při této příležitosti jsou přítomní seznámeni s pracovními, školními, finančními a sociálními podmínkami.

Celý proces je zakončen smlouvou na celé tří nebo čtyřleté učební období.

V místních novinách firmy/instituce vypisují volná místa pro učební obory. Na závěr učebního oboru, po úspěšných zkouškách, se objevují v lokálních časopisech gratulace s fotografiemi absolventů.

V profesním vzdělávání, učební obor jako je např. polymechanik, kominík, účetní nebo laborantka se střídá praxe s teorií. Tři až čtyři dny se pracuje ve firmě/instituci. Ve zbytku týdne se navštěvuje odborná škola, která je společná pro různé učební obory.

Ve firmě/instituci se mládež naučí profesním praktickým dovednostem přímo v pracovním procesu. V odborné škole získávají teoretické profesní vědomosti a školní vzdělání.

Výhodou tohoto duálního profesního vzdělávání je přímá integrace v pracovním procesu. Základem je praxe doplněná teorií a nikoliv opačně, jak tomu je v jiných zemích včetně České republiky. Tento systém má dokonce měřitelný úspěch, např. nezaměstnanost mladých lidí ve Švýcarsku je ve srovnání s okolními zeměmi velmi nízká. Samozřejmě i zde se ozývají kritické hlasy. Poukazují na jednostrannou nabídku orientovanou na hospodářství, která nenechává prostor pro zájmy mládeže. Některé nadnárodní společnosti ve svých dceřiných společnostech dokonce integrují duální systém pro své učně.

Výběr povolání není vždy jednoduchá záležitost. Každý člověk je jiný, někdy pro něj najít povolání je doslova výzva. Švýcarská společnost je si vědoma důležitosti volby povolání a odborné výuky, proto zavedla a úspěšně praktikuje duální systém, který přitahuje zájem z celého světa.

Autor: Ivan Valíček