Klub přátel švýcarska

Švýcarský klub sdružuje lidi, kteří kouzlu této země propadli a vrací se sem stále znovu a Švýcarsko se jim stalo láskou i inspirací.

O nás

Aktuální články

Tipy a zajímavosti související se Švýcarskem

Akce

Akce související se Švýcarskem

Švýcarsko

Země hor, tradice, kultury, vlaků, hodinek…

Máte rádi Švýcarsko? Přidejte se ke spolku Klub přátel Švýcarska.

Přidej se k nám